Yhdistys

TalousVihreät ry

Vuonna 2005 perustettu yhdistys toimi pitkään nimellä Vihreät Yrittäjät ry, kunnes elokuussa 2019 nimeksi päätettiin vaihtaa TalousVihreät ry, ja laajentaa toimintaa vastaavasti. Vihreät Yrittäjät jatkaa edelleen ry:n jaostona.

Yhdistyksen hallitus

Petri Viglione, puheenjohtaja

Leo Mustonen, sihteeri, jäsenvastaava

Sakari Kouti
Riikka Kevo,
Eve Laakso, rahastonhoitaja

Rami Käkönen, jäsen
E. Juhani Tenhunen, jäsen
Outi Lindqvist, jäsen

Puoluevaltuuskunta,-hallitus ja työryhmäedustus

Sakari Kouti toimii valtuuskunnan varavaltuutettuna, Uusimaa

Rami Käkönen toimiivaltuuskunnan varavaltuutettuna, Varsinais-Suomi

Mikko Kiesiläinen toimii valtuuskunnan varavaltuutettuna, valtakunnalliset henkilöjäsenyhdistykset

Hannu Tuominen toimii puoluehallituksessa valtuutettuna edustaen valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä.

Sakari Kouti on Talous- ja työllisyystyöryhmän (2019-2021) jäsen.

 

Yhdistystoiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. edistää ekologista ja kestävää sekä vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista taloutta, mukaan lukien sijoittaminen
  2. edistää kestävää julkista taloutta sekä sen, yritysmaailman ja kolmannen sektorin tasapainoa, niin kotimaassa kuin ulkomaille verkottuneena
  3. edistää kannustavaa, kannattavaa ja reilua yrittäjyyttä ja työelämää, niin työnantajayrityksen, pienyrittäjän, itsensätyöllistäjän kuin työntekijänkin osalta
  4. toimia foorumina talous- ja yrittäjyysaiheiselle keskustelulle sekä edistää niiden osaamista ja ymmärrystä
  5. edistää vihreitä arvoja: ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
  6. tukea puolueen toimintaa, kertoa vihreästä liikkeestä ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta niiden keskuudessa, joita kiinnostavat talous- tai yrittäjyysasiat, sekä yhdistää heitä
  7. tuoda puolueessa esiin talous- ja yrittäjyysnäkökulmaa ja lisätä ymmärrystä niistä.

TalousVihreät ry säännöt löytyvät täältä.Toimimme Vihreiden arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti ja noudatamme Vihreiden yhdenvertaisuussuunnitelmaa luomalla mm turvallisen keskustelukulttuurin, kts Turvallinen tila

 

Eettinen sidosryhmätoiminta

Yhdistys on riippumaton ulkopuolisista intresseistä eikä anna ulkopuolisten intressien vaikuttaa toimintaansa.
Yhdistys ei ota vastaan etuuksia, jotka vaarantavat luotettavuutemme.
Emme hanki, vastaanota tai vaadi itsellemme hyötyä emmekä asetu mainonnan välikappaleeksi. Yhdistyksen kaupallinen yhteistyö on läpinäkyvää.

 

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Tue yhdistystoimintaa

LAHJOITA YHDISTYKSELLE