Ajankohtaista

Blogit, tiedotteet ja kannanotot.

Tässä linkit ehdokkaisiin

Vaula

Heikki

Sakari Kouti

Sakari Kouti

Diplomi-insinööri, senior-konsultti

Ammatti: Diplomi-insinööri, senior-konsultti

Harrastukset: Luontovalokuvaus, veneily, partio, koripallo

Espoon taloushaasteena ovat nopean kasvun vaatimat investoinnit, joita vastaavat verotulot saadaan vasta tulevina vuosina. Lisäksi pääkaupunkiseudun yhdentyessä Espooseen eivät enää keskity vain hyvätuloiset ja paljon veroja maksavat. Sote-uudistus vie ison osan niin menoista kuin tuloista, mutta kun aiemmat lainat on mitoitettu isomman talouden mukaan, ne talouden pienentyessä muuttuvat suhteessa raskaammiksi.

Espoossa on kuitenkin valtavasti osaamista, elinkeinoelämää ja väestönkasvua. Niinpä meillä on avaimet käsissämme hyvään tulevaisuuteen.

Espoossa oli vuodenvaihteessa 293.000 asukasta ja määrä kasvaa vuosittain 5.000:lla. Niinpä vielä tällä vuosikymmenellä asukasmäärä kasvaa 340.000:een. Tästä 45.000 asukkaan kasvusta ehkä 35.000 on vieraskielisiä. Niinpä kun nyt joka viides espoolainen puhuu muita kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään, vuosikymmenen lopussa heitä on jo enemmän kuin yksi neljästä.

Vieraskielisten määrä tuo osaamista ja työvoimaa, mutta vaatii enemmän mm. englanninkielistä opetusta. Suomessa syntyneille tarvitaan kaksikielisiä luokkia ja lyhyen aikaa Suomessa asuville englanninkielisiä luokkia. Suomeen pysyvästi asettuvien lasten kannattaa käydä koulut suomeksi ja oppia hyvä suomenkieli.

Tavallista kansalaista kurittaa kallis asuminen. Vuonna 2030 Espoo on paitsi hiilineutraali, myös paikka, jossa on helppo ja hyvä asua muuallakin kuin aivan metroaseman vieressä. Sähköinen auto- tai kevyt liikenne mahdollistaa, että ympäri Espoota pääsee metron tai tulevien pikaratikoiden asemille. Niinpä halukkaat voivat asua vehreässä ympäristössä ja kohtuullisin kustannuksin.

Kiertotalous ja kierrätys ovat vuonna 2030 tulleet osaksi ihmisten arkea, eikä näiden myötä elämä ole kurjistunut. Kaikki kulutuksemme ei enää ole neitseellisiä luonnonvaroja ja lopputuotteet muuttuvat lyhyen käytön jälkeen hyödyntämättömäksi jätteeksi. Sen sijaan materiaaleja kierrätetään viisaasti ja tehokkaasti. Tänä päivänä jokainen on tottunut laittamaan puhelintaan usein lataukseen. Vuonna 2030 olemme tottuneet tekemään saman myös autoille, skoottereille ja muille liikuttamislaitteille.

Järkevällä toiminnalla huominen on valoisa ja arki sujuvaa.

Vaula Norrena

abc, kissa kävelee

Heikki Savola

Lorem Ipsum

Riikka Kevo, Turku